Privacy

GroupAuto Nederland B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van de bezoekers van de website GroupAuto.nl van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. GroupAuto Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GroupAuto Nederland B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
GroupAuto Nederland B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GroupAuto Nederland B.V en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan GroupAuto Nederland B.V. verstrekt. GroupAuto Nederland B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw (mobiele) telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM GROUPAUTO NEDERLAND B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
GroupAuto Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan GroupAuto Nederland B.V. uw persoonsgegevens gebruiken als dat nodig is voor het uitvoeren van diensten voor u.

HOE LANG GROUPAUTO NEDERLAND B.V. GEGEVENS BEWAART
GroupAuto Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
GroupAuto Nederland B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van diensten voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van GroupAuto Nederland B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GroupAuto Nederland B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES
GroupAuto Nederland B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Dat heet een functionele cookie.

Daarnaast maakt GroupAuto Nederland B.V. ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website u de volgende keer herkennen wanneer u op de website komt. Met behulp van deze cookie kan onze website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.

GOOGLE ANALYTICS
GroupAuto Nederland B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GroupAuto Nederland B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dat heet een analytische cookie.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt om rapporten over de website aan GroupAuto Nederland B.V. te kunnen verstrekken. Dit ook om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GroupAuto Nederland B.V. heeft hier geen invloed op.

GroupAuto Nederland B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via GroupAuto Nederland B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groupauto.nl. GroupAuto Nederland B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
GroupAuto Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GroupAuto Nederland B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van GroupAuto Nederland B.V. treft u mogelijk links aan naar websites van derden. GroupAuto Nederland B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GroupAuto Nederland B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GroupAuto Nederland B.V. op via info@groupauto.nl.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
GroupAuto Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

CONTACT
GroupAuto Nederland B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Eemweg 31-1, 3755 LC Eemnes
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39067809
Telefoon: 035-5432995
E-mailadres: info@groupauto.nl