IT-support
GroupAuto signaleert niet alleen trends, maar is ook pro-actief: zowel internationaal als nationaal komt zij met oplossingen voor diverse ondernemersvraagstukken. Door samen te werken met vooraanstaande partners en met respect voor het onafhankelijke ondernemerschap van onze leden, worden diverse oplossingen ontwikkeld.

B2B-oplossing: online platform
Zo wordt er bijvoorbeeld continu gewerkt aan het verder ontwikkelen van een online Business-to-Business (B2B) platform met keuze uit meer dan 500.000 hoge kwaliteit auto-onderdelen en overige diensten.

Optimale bedrijfsvoering (intern)
Daarnaast biedt GroupAuto de grossier een oplossing voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Deze oplossing maakt het voor de grossier mogelijk om in één volledig geïntegreerd systeem de financiële administratie automatisch bij te werken, inkoop en verkoop samen te laten werken en leiden analyses tot een optimalisatie van voorraadbeheer en marketing. Kortom: de voorraad-, inkoop- en verkoopadministratie zijn met elkaar gekoppeld, waardoor de grossier altijd een actueel overzicht heeft van de huidige voorraad. Dergelijke oplossingen sluiten naadloos aan op de bedrijfsprocessen en de uitdagingen van de grossier. Zo kan een grossier een zo efficiënt mogelijk bedrijfsvoering voeren.

B2C: Consumentenapps en telematica
GroupAuto Nederland ontwikkelt tot slot ook Business-to-Consumer (B2C) oplossingen, zoals consumentenapps. Deze kan het autobedrijf inzetten om consumenten aan haar bedrijf te binden. Ook telematica is een mooi voorbeeld van een oplossing, die GroupAuto aan het ontwikkelen is voor het autobedrijf ten behoeve van de consument. Uiteindelijk plukt de hele keten hier de vruchten van.