Nieuws

Forse uitbreiding team GroupAuto Nederland

Het team van GroupAuto is fors uitgebreid met de aanstelling van drie nieuwe collega’s; Robert Bel, Alex Baars en Frank Hut.

Robert Bel, voormalig directeur bij Havam en Nipparts, is bij GroupAuto verantwoordelijk geworden voor het commercieel management. Eerder deze maand werd ook Alex Baars aangesteld, voor de begeleiding van grossiers bij hun ICT-zaken; hij heeft eerder bij diverse grossiers gewerkt, waaronder Fugo en Imbema/IRA. Frank Hut, die eerder directiefuncties vervulde bij Euromaster, is verantwoordelijk voor het strategieproject Piranha en business development. Hij is al enige maanden actief bij de grossiersorganisatie.

Groeistrategie
Volgens algemeen directeur Freek Blekxtoon zijn de uitbreidingen noodzakelijk om de groeistrategie vorm te geven: “de schaalvergroting in de grossiersmarkt door LKQ en AAG  leidt ertoe dat ook GroupAuto Nederland met vervolgstappen bezig is. Om de eigen grossiers daarin goed te kunnen betrekken en ook mogelijke nieuwe grossiersleden aan te trekken moeten we natuurlijk een goed verhaal kunnen neerzetten, met voldoende mankracht. Wij zitten middenin ons strategie-project, waarin we met, voor en door de grossiers ons businessmodel toekomstbestendig maken. Frank Hut is de aangewezen man om dit proces te begeleiden, aangezien hij vanuit zijn eerdere functies bij Continental banden en Euromaster zowel de grossierstak als de werkplaatsperikelen erg goed kent. Daarbij is sprake van veel overleg met en inspraak van leden. Het strategieproces verloopt succesvol en zal binnenkort zijn vruchten gaan afwerpen”.

Heft in eigen hand
Blekxtoon vervolgt: de onrust in grossiersland neemt weer toe, er hangen reorganisaties en overnames in de lucht. Wij wachten niet af en nemen het heft in eigen hand”. Volgens Blekxtoon dwingt de sterk veranderde markt de grossiers ertoe om gezamenlijk ingrijpende keuzes te maken om te kunnen overleven: ”en dat gaat echt niet alleen over je inkooppositie, het gaat namelijk over veel meer dossiers die je als grossier op je bord hebt liggen; er komt nogal wat op ons af: toegang tot data regelen met autofabrikanten, de razendsnelle veranderingen bij ICT, je inkooppositie, je financiële positie waarborgen en de noodzakelijke samenwerking bestendigen met je klanten in formules. Dat kun je echt niet in je eentje: het ontbreekt je individueel simpelweg aan tijd, geld, kennis en slagkracht, maar door de krachten te bundelen lukt het gezamenlijk wel.”

Aanspreekpunt
Voor de dagelijkse begeleiding van de huidige 43 grossiersleden is nu dus Robert Bel aangetrokken. Hij kent de grossiers vanuit zijn Havam tijd, en zal hun eerste aanspreekpunt zijn. Blekxtoon: met Frank en Robert hebben we nu twee zeer ervaren aftermarket managers en nu de slagkracht om buiten onze meerwaarde te bieden aan zowel huidige leden als nieuwe toetreders. We zoeken nu nog accountmanagers voor de groei van de garageformules CarXpert, AUTOEXCELLENT en Happy Driver Center.

ICT-team
De interne processen worden aangestuurd door operationeel manager John Gasenbeek, die dus nu ook uitbreiding heeft gevonden in zijn ICT-team in de persoon van Alex Baars. Gasenbeek: “we kunnen met Alex optimale begeleiding geven aan het ERP-project, de support op het gebied van assortimentsbeheer en de uitbreiding van het Compasso platform. We zoeken daarnaast nóg een echte ICT-er die de grossiers gaat begeleiden op het gebied van elektronische catalogus en technische data.”